Our Stars

Our Stars of 12th Class:

Aayushi Rajoriya (87%)
(PCB)
Shifa Mansuri (85%)
(PCB)
Alja Shaikh (83.4%)
(PCB)
Mahak Shaikh (75.4%)
(PCB)
Anshika Zarbade (72.4%)
(PCB)
Alfiya Khan
(71.4%)
(PCB)
Gourav Khare
(70%)
(Comm)
Disha Vishwakarma (68.6%)
(PCB)
Tarun Dawande (68.2%)
(Comm)
Swati Solanki (64.6%)
(Comm)
Mahir Khan
(62.2%)
(Comm)
Alfaiz Shaikh (61.6%)
(Comm)
Ikhlas Shaikh (60.4%)
(PCM)

Note: Get 100% Fees Discount on Admission Fee for Girl Child (बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश)

 

 

Our Stars of 10th Class:

Mahhur Shaikh (81%)
Alaina Shaikh (80%)
Roshni Bairagi (77%)
Shireen Qureshi (75%)
Ekta Deshmukh (72%)
Sadaf Shaikh (64.4%)
Mohd. Ali Khan (64%)
Swati
Lodhi
(63%)
Kuldeep Choudhary (62%)
Juber
Khan
(61%)

Note:

  • बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश
  • Institution will provide 50% fee concession in tuition fees for those girl who secured 70% or more marks in 10th exam CBSE.
  • Institution will provide 25% fee concession in tuition fees for those girl who secured 60% or above marks in 10th CBSE exam.