Parents, Teachers, Students Committee

Parent’s 

S.No. Name Of Parent’s
1. Mrs. Neetu Lodhi
2. Mr. Afzal Shaikh
3. Mrs. Mehnaz Shaikh
4. Mr. Rais Shaikh
5. Mr. Vasudev Deshmukh
6. Mr. Mukesh Nayak

 

Teacher’s 

S.No. Name Of Teacher’s
1. Mrs. Sanjeeda Khan (Principal)
2. Mrs. Nusrat Khan
3. Mr. C.P. Naruka
4. Mrs. Rangeela Verma
5. Mr. Yunus Khan
6. Mrs. Sunita Dubey
7. Mrs.Rukhsana Khan
8. Mrs. Nisha Vaishampayan
9. Mr. Moin Khan
10. Mr. Dharmendra Gavliya

 

Student’s

S.No. Name Of Student’s
1. Vaibhav Saket
2. Zeba Mew
3. Saniya Mansuri
4. Fazila Khan
5. Vansh  Lodhi
6. Fizah Mehjabeen Ansari